Cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thương niên 2019

By : 321 Views08/05/2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thương niên 2019

Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp ĐHĐCĐ năm 2019

Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp ĐHĐCĐ năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thay đổi đang ký kinh doanh tại chinh nhanh yên bái

By : 336 Views25/04/2019

Dang ký KD chi nhanh 24042019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 1.2019

By : 308 Views25/04/2019

Báo cáo tài chính quý 1.2019

BCTC quý 1-2019 (1)

BCTC quý 1-2019 (1) ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị Quyết chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

By : 506 Views14/04/2018

nghi quyet thong bao ngay chot co dong ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết thành lập và bỏ nhiệm chi nhánh Yên Bái

By : 580 Views28/03/2018

Nghị quyết thành lập và bỏ nhiệm chi nhánh Yên Bái

Công bố TT bổnhiệm GĐ chi nhánh Yeê Bái 1 QĐ thành lập chi nhánh

Công bố TT bổnhiệm GĐ chi nhánh Yeê Bái 1 QĐ thành lập chi nhánh ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết và Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ

By : 549 Views16/03/2018

nghi quyet thong bao ngay chot co dong ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết về việc Ông Lê Văn Hiếu thôi không làm Phó Giám đốc Công Ty

By : 487 Views02/02/2018

Nghịquyet ông Lê Văn Hiêu thôi chức Giámđốc ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo quản trị năm 2017

By : 487 Views01/02/2018

Báo cáo quản trị năm 2017

bao cao quan tri 2017

bao cao quan tri 2017 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng bán hạt nhựa PET

By : 474 Views25/01/2018

TB Nghi Quyet ban hat nhua Pet ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng mua máy chế tạo hạt nhựa PET

By : 398 Views20/01/2018

Cong bo Nghi quyet ky HD mua may CT hat nhua PET ...Đọc Thêm

Xem thêm