Hội đồng quản trị

Nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm CTHĐQT của Bà Lê Thị Thu Hiền

By : 625 Views03/04/2021

CV thông qua đơn từ nhiệm CT HĐQT 2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo quản trị

By : 504 Views30/01/2021

Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị năm 2020

Báo cáo quản trị năm 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

By : 590 Views25/06/2019

Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

HÌnh ảnh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và sơ yếu lý lịch của các … Đọc thêm » “Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024”

HÌnh ảnh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và sơ yếu lý lịch của các Thành viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——- o0o —— 01. Ông Vũ Trọng Huy SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên VŨ TRỌNG HUY Số CMND 012500435 Giới tính Nam Ngày sinh 18-01-1975 Nơi sinh Thanh Hoá Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Địa chỉ thường trú Số nhà 401/A9/128C Đại La – Đồng Tâm – Hai Bà...Đọc Thêm

Xem thêm

Ông Đặng Danh Sinh

By : 846 Views21/10/2017
Ông Đặng Danh Sinh

...Đọc Thêm

Xem thêm

Ông Nguyễn Xuân Ban

By : 842 Views21/10/2017
Ông Nguyễn Xuân Ban

...Đọc Thêm

Xem thêm

Ông Nguyễn Đình Thắng – Phó Giám đốc

By : 923 Views21/10/2017
Ông Nguyễn Đình Thắng – Phó Giám đốc

...Đọc Thêm

Xem thêm

Ông Lô Đình Ních

By : 890 Views21/10/2017
Ông Lô Đình Ních

...Đọc Thêm

Xem thêm