Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024


HÌnh ảnh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và sơ yếu lý lịch của các Thành viên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——- o0o ——
01. Ông Vũ Trọng Huy
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên VŨ TRỌNG HUY
Số CMND 012500435
Giới tính Nam
Ngày sinh 18-01-1975
Nơi sinh Thanh Hoá
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Địa chỉ thường trú Số nhà 401/A9/128C Đại La – Đồng Tâm – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn 12/12
Cử nhân thông tin truyền thông
Quá trình công tác Từ 1998 – 2002 làm nhân viên cho Công ty dược phẩm LAROCE
Từ 2003-2010 làm nhân viên thị trường cho Công ty thuốc lá BIT
Từ 2011- 2017 là Tổng giám đốc cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đồng Mô.
Chức vụ hiện nay ở Công ty Không
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không.
Số lượng cổ phần sở hữu Sở hữu cá nhân: 124.900 cổ phần, chiếm 0.9 % Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu cho 124.900 cổ phiếu, chiếm 0.9% Vốn điều lệ.
Các khoản nợ với Công ty Không
Khen thưởng Không
Hành vi vi phạm pháp luật Không
Quyền lợi mâu thuẫn Không
02. Ông Nguyễn Lương Hòa
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên NGUYỄN LƯƠNG HÒA
Số CMND 012023123
Giới tính Nam
Ngày sinh 04-08-1979
Nơi sinh Hà Nội
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Địa chỉ thường trú Số nhà 08 ngách 41 ngõ 216, TDP 2, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn 12/12
Cử nhân quản trị kinh doanh
Quá trình công tác Từ 2001-2003 làm kế toán cho Công ty TNHH Thu Hương.
Từ 2004-2010 làm kế toán cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thành Sơn.
Từ 2011- nay là kế toán cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đồng Mô.
Chức vụ hiện nay ở Công ty Kế toán trưởng
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không.
Số lượng cổ phần sở hữu Sở hữu cá nhân: 124.800 cổ phần, chiếm 0.9 % Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu cho 124.800 cổ phiếu, chiếm 0.9 % Vốn điều lệ.
Các khoản nợ với Công ty Không
Khen thưởng Không
Hành vi vi phạm pháp luật Không
Quyền lợi mâu thuẫn Không
Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Công ty Không
03. Bà Quảng THU HẰNG
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên QUẢNG THU HẰNG
Số CMND 091665924
Giới tính Nữ
Ngày sinh 29-10-1990
Nơi sinh Xã Yên Lãng – huyện Đại Từ – Tỉnh Thái Nguyên
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Địa chỉ thường trú Số nhà 30, tổ 16 phường Trưng Vương – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn 12/12
Cao Đẳng
Quá trình công tác Từ 2015- nay làm thủ quỹ cho Công ty TNHH phát triển khoáng sản Đông Dương
Chức vụ hiện nay ở Công ty Thủ quỹ
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không.
Số lượng cổ phần sở hữu Sở hữu cá nhân: 124.800 cổ phần, chiếm 0.9 % Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu cho 124.800 cổ phiếu, chiếm 0.9 % Vốn điều lệ.
Các khoản nợ với Công ty Không
Khen thưởng Không
Hành vi vi phạm pháp luật Không
Quyền lợi mâu thuẫn Không
Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Công ty Không
04. NÔNG THỊ TUỆ
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên NÔNG THỊ TUỆ
Số CMND 095145261
Giới tính Nữ
Ngày sinh 05-10-1989
Nơi sinh Xã Đổng Xá – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Tày
Địa chỉ thường trú Số nhà 370, tổ 16 phường Sông Cầu – TP Bắc Kạn- tỉnh Bắc Kạn
Trình độ văn hóa
Trình độ chuyên môn 12/12
Không
Quá trình công tác Từ 2008- nay làm thủ quỹ cho Công ty cổ phần An Thịnh
Chức vụ hiện nay ở Công ty Thủ quỹ
Chức vụ tại các tổ chức khác: Không.
Số lượng cổ phần sở hữu Sở hữu cá nhân: 162.000 cổ phần, chiếm 1.17% Vốn điều lệ.
Đại diện sở hữu cho 162.000 cổ phiếu, chiếm 1.17% Vốn điều lệ.
Các khoản nợ với Công ty Không
Khen thưởng Không
Hành vi vi phạm pháp luật Không
Quyền lợi mâu thuẫn Không
Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Công ty Không

Tin Liên Quan