Tin tức - sự kiện

Biên bản & nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

By : 40 Views10/11/2021

Biên bản & nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản+ nghị quyết đại hội 2021

Biên bản+ nghị quyết đại hội 2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

By : 81 Views28/10/2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021

tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3.2021

By : 109 Views26/10/2021

Báo cáo tài chính quý 3.2021

Báo cáo Tài chính quý 3-2021

Báo cáo Tài chính quý 3-2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

NQ về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

By : 99 Views01/10/2021

chốt danh sách cổ đông năm 2021(0110) ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

By : 69 Views24/08/2021

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021

báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 2.2021

By : 84 Views16/07/2021

Báo cáo tài chính quý 2.2021

Báo cáotài chính quý 2-2021

Báo cáotài chính quý 2-2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2021

By : 99 Views07/06/2021

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường nien 2020

Báo cáo thường nien 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Quý 1/2021 lỗ hơn 66 tỷ đồng

By : 341 Views13/04/2021

BCTC Quý I.2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm CTHĐQT của Bà Lê Thị Thu Hiền

By : 338 Views03/04/2021

CV thông qua đơn từ nhiệm CT HĐQT 2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

SAU KIỂM TOÁN LỖ HƠN 24 TỶ ĐỒNG NĂM 2020

By : 326 Views01/04/2021

BCTC KT 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm