Tin tức - sự kiện

Báo cáo quản trị năm 2019

By : 57 Views20/01/2020

Báo cáo quản trị năm 2019

Bao cao quan tri năm 2019

Bao cao quan tri năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3.2019

By : 150 Views25/10/2019

Báo cáo tài chính quý 3.2019

BCTC Quý III -2019 (1) (1)

BCTC Quý III -2019 (1) (1) ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

By : 168 Views10/10/2019

thay đổi ND ĐKKD ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh

By : 117 Views30/09/2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh

NQ- ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh

NQ- ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết thành lập ban kiểm phiếu và ban giám sát kiểm phiếu

By : 181 Views23/09/2019

Nghị quyết lập ban KP, BGS ...Đọc Thêm

Xem thêm

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

By : 170 Views07/09/2019

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ...Đọc Thêm

Xem thêm

Giải trình loại trừ ý kiến kiểm toán

By : 201 Views07/09/2019

Giải trình loại trừ ý kiến kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán 2019

Giải trình ý kiến kiểm toán 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm 2019

By : 99 Views01/09/2019

Báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm 2019

BC soát xét 6 tháng năm 2019

BC soát xét 6 tháng năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo + Nghị quyết + Biên bản chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

By : 229 Views08/08/2019

CHỐT DANH SÁCH CĐ 08-08-19 (1) ...Đọc Thêm

Xem thêm

Đăng ký kinh doanh chi nhánh Thái Nguyên

By : 125 Views07/08/2019

CB THÔNG TIN THÁI NGUYÊN ...Đọc Thêm

Xem thêm