Tin tức - sự kiện

Công văn tổng cục thuế tỉnh bắc Kạn về việc cưỡng chế hóa đơn

By : 13 Views25/09/2020

Công bố ngày 24-9-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

By : 61 Views27/08/2020

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2020

Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

By : 90 Views30/07/2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 2.2020

By : 105 Views28/07/2020

Báo cáo tài chính quý 2.2020

Bao cáo tài chính quý 2-2020

Bao cáo tài chính quý 2-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020

By : 69 Views23/07/2020

lựa chọn đơn vị kiểm toán ...Đọc Thêm

Xem thêm

Hình ảnh họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

By : 104 Views30/06/2020

...Đọc Thêm

Xem thêm

Biên bản & nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

By : 111 Views30/06/2020

Biên bản & nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Nghị quyết+ BB họp ĐHĐCĐ Năm 2020

Nghị quyết+ BB họp ĐHĐCĐ Năm 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

By : 147 Views20/06/2020

tai lieu hop ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

By : 101 Views18/06/2020

thu moi ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo thay thế thông báo số 2905/TB/2020 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

By : 108 Views29/05/2020

thong bao 2905-TB-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm