Tin tức - sự kiện

QUY 4/2020 DOANH THU 0 ĐỒNG, LỖ DO CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

By : 274 Views26/01/2021

báo cáo tài chính quý 4-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3.2020

By : 248 Views28/10/2020

Báo cáo tài chính quý 3.2020

báo cáo TC quý 3-2020

báo cáo TC quý 3-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công văn tổng cục thuế tỉnh bắc Kạn về việc cưỡng chế hóa đơn

By : 241 Views25/09/2020

Công bố ngày 24-9-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

By : 220 Views27/08/2020

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2020

Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

By : 214 Views30/07/2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 2.2020

By : 193 Views28/07/2020

Báo cáo tài chính quý 2.2020

Bao cáo tài chính quý 2-2020

Bao cáo tài chính quý 2-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020

By : 139 Views23/07/2020

lựa chọn đơn vị kiểm toán ...Đọc Thêm

Xem thêm

Hình ảnh họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

By : 182 Views30/06/2020

...Đọc Thêm

Xem thêm

Biên bản & nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

By : 213 Views30/06/2020

Biên bản & nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Nghị quyết+ BB họp ĐHĐCĐ Năm 2020

Nghị quyết+ BB họp ĐHĐCĐ Năm 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

By : 232 Views20/06/2020

tai lieu hop ...Đọc Thêm

Xem thêm