Tin tức

Biên bản & nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

By : 132 Views10/11/2021

Biên bản & nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản+ nghị quyết đại hội 2021

Biên bản+ nghị quyết đại hội 2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

By : 140 Views28/10/2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021

tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3.2021

By : 174 Views26/10/2021

Báo cáo tài chính quý 3.2021

Báo cáo Tài chính quý 3-2021

Báo cáo Tài chính quý 3-2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

NQ về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

By : 150 Views01/10/2021

chốt danh sách cổ đông năm 2021(0110) ...Đọc Thêm

Xem thêm

NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán

By : 70 Views18/08/2021

NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán

Lựa chọn đơn vị kiểm toán (1)

Lựa chọn đơn vị kiểm toán (1) ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 2.2021

By : 109 Views16/07/2021

Báo cáo tài chính quý 2.2021

Báo cáotài chính quý 2-2021

Báo cáotài chính quý 2-2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2021

By : 112 Views07/06/2021

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường nien 2020

Báo cáo thường nien 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Quý 1/2021 lỗ hơn 66 tỷ đồng

By : 358 Views13/04/2021

BCTC Quý I.2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

SAU KIỂM TOÁN LỖ HƠN 24 TỶ ĐỒNG NĂM 2020

By : 340 Views01/04/2021

BCTC KT 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

QUY 4/2020 DOANH THU 0 ĐỒNG, LỖ DO CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

By : 553 Views26/01/2021

QUY 4/2020 DOANH THU 0 ĐỒNG, LỖ DO CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

báo cáo tài chính quý 4-2020best turntable under 500

báo cáo tài chính quý 4-2020best turntable under 500 ...Đọc Thêm

Xem thêm