Tin tức

Báo cáo tài chính kiểm toán 2019

By : 75 Views01/04/2020

Báo cáo tài chính kiểm toán 2019

Bao cao quan tri năm 2019

Bao cao quan tri năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo quản trị năm 2019

By : 96 Views20/01/2020

Báo cáo quản trị năm 2019

Bao cao quan tri năm 2019

Bao cao quan tri năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3.2019

By : 190 Views25/10/2019

Báo cáo tài chính quý 3.2019

BCTC Quý III -2019 (1) (1)

BCTC Quý III -2019 (1) (1) ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

By : 264 Views10/10/2019

thay đổi ND ĐKKD ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh

By : 136 Views30/09/2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh

NQ- ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh

NQ- ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết thành lập ban kiểm phiếu và ban giám sát kiểm phiếu

By : 299 Views23/09/2019

Nghị quyết lập ban KP, BGS ...Đọc Thêm

Xem thêm

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

By : 186 Views07/09/2019

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ...Đọc Thêm

Xem thêm

Giải trình loại trừ ý kiến kiểm toán

By : 297 Views07/09/2019

Giải trình loại trừ ý kiến kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán 2019

Giải trình ý kiến kiểm toán 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm 2019

By : 113 Views01/09/2019

Báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm 2019

BC soát xét 6 tháng năm 2019

BC soát xét 6 tháng năm 2019 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo + Nghị quyết + Biên bản chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

By : 422 Views08/08/2019

CHỐT DANH SÁCH CĐ 08-08-19 (1) ...Đọc Thêm

Xem thêm