Tin tức

Quý 1/2021 lỗ hơn 66 tỷ đồng

By : 171 Views13/04/2021

BCTC Quý I.2021 ...Đọc Thêm

Xem thêm

SAU KIỂM TOÁN LỖ HƠN 24 TỶ ĐỒNG NĂM 2020

By : 211 Views01/04/2021

BCTC KT 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

QUY 4/2020 DOANH THU 0 ĐỒNG, LỖ DO CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

By : 441 Views26/01/2021

QUY 4/2020 DOANH THU 0 ĐỒNG, LỖ DO CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

báo cáo tài chính quý 4-2020best turntable under 500

báo cáo tài chính quý 4-2020best turntable under 500 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3.2020

By : 347 Views28/10/2020

Báo cáo tài chính quý 3.2020

báo cáo TC quý 3-2020

báo cáo TC quý 3-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công văn tổng cục thuế tỉnh bắc Kạn về việc cưỡng chế hóa đơn

By : 354 Views25/09/2020

Công bố ngày 24-9-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

By : 295 Views27/08/2020

Báo cáo soát ...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2020

By : 331 Views12/08/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2020

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

By : 260 Views30/07/2020

Báo cáo quản trị...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 2.2020

By : 232 Views28/07/2020

Báo cáo tài chính quý 2.2020

Bao cáo tài chính quý 2-2020

Bao cáo tài chính quý 2-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020

By : 185 Views23/07/2020

lựa chọn đơn vị kiểm toán ...Đọc Thêm

Xem thêm