Tin tức

Báo cáo tài chính quý 3.2020

By : 69 Views28/10/2020

Báo cáo tài chính quý 3.2020

báo cáo TC quý 3-2020

báo cáo TC quý 3-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công văn tổng cục thuế tỉnh bắc Kạn về việc cưỡng chế hóa đơn

By : 82 Views25/09/2020

Công bố ngày 24-9-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

By : 120 Views27/08/2020

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2020

Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2020

By : 110 Views12/08/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2020

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

By : 137 Views30/07/2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 2.2020

By : 144 Views28/07/2020

Báo cáo tài chính quý 2.2020

Bao cáo tài chính quý 2-2020

Bao cáo tài chính quý 2-2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020

By : 94 Views23/07/2020

lựa chọn đơn vị kiểm toán ...Đọc Thêm

Xem thêm

Hình ảnh họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

By : 131 Views30/06/2020

...Đọc Thêm

Xem thêm

Biên bản & nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

By : 138 Views30/06/2020

Biên bản & nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Nghị quyết+ BB họp ĐHĐCĐ Năm 2020

Nghị quyết+ BB họp ĐHĐCĐ Năm 2020 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

By : 172 Views20/06/2020

tai lieu hop ...Đọc Thêm

Xem thêm